Úvodní strana  Záruční podmínky

Záruční podmínky

Doba platnosti záruky

Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje na výrobní a materiálové vady. Poškození výrobku nedodržením výše uvedených zásad nemůže být důvodem pro uznání reklamace. Uplynutím záruční doby zaniká právo reklamovat vady zboží.

Uplatnění reklamace

Případná reklamace musí být uplatněna v prodejně, kde bylo zboží zakoupeno. Doporučujeme reklamovat vadné zboží ihned po zjištění vady bez zbytečného odkladu. Při reklamaci je nutné prokázat nákup reklamovaného výrobku dokladem o zakoupení zboží (tzv. paragonem). Reklamace lze uplatnit do 24 měsíců od data prodeje. Společnost Cambag si vyhrazuje právo posoudit oprávněnost Vaší reklamace v zákonem stanovoné lhůtě.

Kdy nelze záruku uplatnit

Záruka se nevztahuje na opotřebené zboží, změnu vzhledu a dalších vlastností, způsobené jeho obvyklým užíváním. Některé přírodní usně i jejich imitace mohou během používání měnit svůj vzhled, získávájí patinu a dosahují charakteristického "použitého" vzhledu. Tyto změny jsou žádoucí a v žádném případě se nejedná o vadu materiálu. Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě jeho používání a může být vyčerpána ještě před uplynutím záruční doby. Nelze tedy životnost zboží ztotožňovat se záruční lhůtou.

Před prvním použitím

Doporučujeme provést impregnaci kožených a textilních výrobků, kvalitním impregnačním prostředkem jako je Collonil nebo Solitaire.

 

Libušská 118/246
142 00 Praha 4
Česká republika

Více o záručních podmínkách a zásadách správné údržby výrobků camel active.

Stáhněte si online katalog ve formátu pro Adobe Acrobat.

 
Mapa webuO webu | Tisk © 2010–2022 CAMBAG s.r.o. |vyrobila